Inovacijos – žemės ūkio rinkos iššūkiams įveikti

Data

2019 03 22

Įvertinimas
4
Paveikslėlis1.jpg

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ketvirtadienį vykusioje Pieno taryboje pristatė interaktyvius analizės įrankius pieno ūkių rezultatams modeliuoti ir žalio pieno bei pieno gaminių kainoms prognozuoti.

Pienininkystės ūkių veiklos analizės įrankis apima visas ūkio svarbiausiais sritis: galvijų bandos struktūrą ir šėrimą, turimus gamybinius išteklius ir investicijas, kitas išlaidas pienui gaminti. Programos padedami ūkininkai patys galėtų analizuoti ir modeliuoti atitinkamas veiklos sritis, pvz., šėrimo racionus, ir iš karto matytų rezultatą – kaip pakistų ūkio pelnas, galėtų analizuoti planuojamas investicijas ir matyti, koks būtų investicijų atsipirkimo laikas.

Rinkų prognozės yra vienas labiausiai ūkininkus dominančių klausimų.  Ypač šalies ūkininkus domina artimiausios rinkos perspektyvos, pvz. 1–3 mėnesių prognozės. EK bei kitų institucijų parengtose ilgalaikėse prognozėse pateikiamos tik bendrosios tendencijos, tad žemės ūkio rinkos dalyviams šios informacijos nepakanka.

Vadovaujantis šiuo modeliu, būtų galima sukurti tokią ekspertinę prognozavimo sistemą, kai kiekvienas internete prisijungęs galėtų pasirinkti norimą sektorių ir gauti realius statistinius rezultatus ir prognozes apie dominantį sektorių.

Pagal pristatytą koncepciją sukurtas prognozavimo modelis leistų ūkininkams bei konsultantams siekti racionaliai ir darniai organizuoti verslą artimiausioje ateityje bei patirti mažiausius nuostolius, priimant svarbius sprendimus.