Globaliu požiūriu, žemė - aukso vertės

Data

2010 12 20

Įvertinimas
0

 

Penktadienį žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, viceministrai Mindaugas Kuklierius ir Edvardas Raugalas dalyvavo Lietuvos žemės savininkų sąjungos Kaune organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų“. Aktuali renginio tema sulaukė ne tik vietinių institucijų ir organizacijų susidomėjimo. Į konferenciją atvyko tarptautinės nevyriausybinės žemdirbių organizacijos, besirūpinančios žemės savininkų ir Europos šalių kaimo reikalais ELO generalinis sekretorius Thierry de l`Escaille, Latvijos žemės savininkų sąjungos prezidentas Arnis Muznieks, Moldovos Respublikos ambasadorius Igor Klipii.

 

Kreipdamasis į konferencijos dalyvius ir svečius žemės ūkio ministras K. Starkevičius prisiminė pirmuosius Lietuvos žemės savininkų sąjungos (LŽSS) žingsnius rimtose tarptautinėse lobistinėse organizacijose, ragino žemės savininkus racionaliai išnaudoti kiekvieną žemės pėdą. „Valstybė pasikeis, kai žemė priklausys tikriesiems jos šeimininkams - ūkininkams. Šiandien, intensyviai svarstant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) po 2013 m., kaip niekada svarbu, kad žemės savininkai orientuotųsi į kuo racionalesnį dirbamos žemės panaudojimą. Akivaizdu, kad užsėti didelius žemių plotus ir iš to tikėtis gero pelno ateityje, matyt, bus ne taip perspektyvu, kaip plėtoti daugiašakius ūkius. Daugelį metų tai ir daro šeimos ūkiai, kuriuose darbo našumas, atsakomybė ir rezultatai yra visada subalansuoti“, - sakė K. Starkevičius. Ministras su konferencijos dalyviais dalinosi ne tik žemės ūkio politikos įžvalgomis tarptautiniame kontekste, perteikė ir įdomesnius įspūdžius iš susitikimų su įvairių šalies rajonų žemdirbiais.

 

Renginį organizavusi LŽSS (pirmininkė Antanina Venckūnienė) nuo 2002 m. yra pilnateisė ELO narė. Minėta tarptautinė lobistinė organizacija (ELO) atstovauja Europos žemės savininkų, žemės naudotojų ir kaimo verslininkų interesus. Organizacijos būstinė įsikūrusi Briuselyje, netoli ES Žemės ūkio direktorato. ELO dalyvauja Europos Komisijos Kaimo plėtros, Miškų, Žemės ūkio ir aplinkos konsultaciniuose komitetuose, darbo grupėse „Dėl vietinių rūšių direktyvos 8 str.“ ir „Dėl vietinių rūšių direktyvos 12 str.“ Aktualiais kaimui klausimais ELO neretai kviečiama išsakyti savo nuomonę Europos Parlamentui ar Europos Komisijai.

 

Globaliu požiūriu į nūdienos žemės ūkio klausimus ir BŽŪP po 2013 m. tema pranešimą konferencijoje skaitė ELO generalinis sekretorius T. de l` Escaille. Pasak jo, po kelių dešimtmečių pasaulyje bus apie 10 mlrd. gyventojų, kuriuos teks išmaitinti tik iš 22 proc. žemės paviršiaus tinkamo žemės ūkio reikmėms. Todėl šiuo metu įžvalgūs agroverslininkai siekia kuo daugiau praplėsti turimas valdas. „Šiandien žemė - aukso vertės. Dėl jos vyksta arši ir net ne visada teisėta kova: žemės perkama, nuomojama, netgi nusavinama. Štai Pietų Korėja 99 metams išsinuomojo Madagaskarą, Kinija – didelius žemės plotus Argentinoje, Čilėje, Libija – Ukrainoje, Rusija – Filipinuose“, - sakė T. de l` Escaille.

 

ELO generalinis sekretorius konferencijoje noriai komentavo tiesioginės paramos ES žemdirbiams klausimą. Jo įsitikinimu, jei Lietuvos žemdirbiams (nedideliems ūkiams) būtų mokamos tokios išmokos kaip, pavyzdžiui, Maltoje, pas mus rastųsi daugybė „sofos ūkininkų“. Būtent todėl ES politikai siūlo tiesioginę paramą skirti ne už ploto vienetą, bet remti „aktyvų ūkininką“. Tiesa, aiškaus ir tikslaus pastarojo termino išaiškinimo ES politikai dar nepateikė.

 

„Susitikimuose su kitų ES šalių žemės ūkio ministrais daug diskutavome dėl apibrėžimo „aktyvus ūkininkas“. Vienuolika ES  šalių (pasirašiusios deklaraciją)  siūlo „aktyviu ūkininku“ vadinti tą, kuris dirba žemę, gamina produkciją ir ją parduoda. Tuo tarpu ES pietinių valstybių žemės ūkio ministrai mano, kad aktyviais gali būti laikomi ir „sofos ūkininkai“, - skirtingas ES šalių žemės ūkio ministrų pozicijas perteikė žemės ūkio viceministras M. Kuklierius.

 

Konferencijos dalyviams M. Kuklierius pristatė Lietuvos žingsnius dėl šalies ūkininkams palankių BŽŪP nuostatų, kurioms gruodžio 6 d. pritarė LR Vyriausybė (http://www.old.zum.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/7860/ ). Vienuolika ES šalių, tarp kurių ir Lietuva, pasirašė Lenkijos inicijuotą deklaraciją dėl paprastos, sąžiningos, orientuotos į rinką BŽŪP po 2013 m. Pastarajam dokumentui be Lietuvos pritarė Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Latvija, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Švedija. Deklaracijos turinys nebuvo priimtinas Prancūzijai, Vokietijai, Italijai.

 

Kaip visada LŽSS organizuojamuose renginiuose aktyviai diskutuota žemės klausimais. Viceministras E. Raugalas pateikė daug racionalių žemėnaudų naudojimo pavyzdžių, aiškino ir komentavo visuomenėje atgarsio sulaukusias ministerijos iniciatyvas dėl žemės grąžinimo.

 

Penktadienį vykusi tarptautinė konferencija fiksavo įsimintiną faktą - pirmą kartą po ilgai trukusio ūkininkų ir žemės savininkų ignoravimo, į renginį atvyko visuomeninės gamtosaugininkų organizacijos atstovas. „Džiugu, kad pagaliau gamtos sergėtojai ima suprasti, jog gamta be žmogaus neapsies“,- sveikindamas renginyje dalyvavusį Lietuvos gamtos fondo vykdomąjį direktorių Nerijų Zableckį sakė žemės ūkio ministras K. Starkevičius. Konferencijoje dalyvavę Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis ir Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis, ministerijos atstovų ir konferencijoje dalyvavusio N. Zableckio prašė padėti atsilaikyti nežabotai Aplinkos ministerijos vykdomai „ultražaliajai“ politikai, kuri saugomose teritorijose atspindi akivaizdų kaimų nusodybinimą.

 

Tarptautinė konferencija \"Bendroji žemės ūkio politika po 2013 m.\" finansuota Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ penktosios krypties lėšomis.

 

 

Nuotraukoje - ELO generalinis sekretorius Thierry de l`Escaille 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 614) 24828