Europos žuvininkystės fondo auditai atliekami gerai

Data

2010 11 29

Įvertinimas
0

Lapkričio 22–26 dienomis Žemės ūkio ministerijoje viešėję Europos Komisijos (EK) atstovai atliko Europos žuvininkystės fondo (EŽF) administravimo Lietuvoje auditą. Pagrindinis jo tikslas buvo išsamiai patikrinti, kaip ministerijos Vidaus audito departamentas atlieka EŽF auditus bei patikrinti Žemės ūkio ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, kaip tarpinės bei tvirtinančios institucijos, darbo organizavimą ir vykdomą veiklą.

 

EŽF audito misijoje buvo išsamiai patikrinta, kaip Vidaus audito departamentas atlieka EŽF auditus, susipažinta su Žemės ūkio ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, kaip tarpinės ir tvirtinančios institucijos, darbo organizavimu ir vykdoma veikla, taip pat apsilankyta Raseinių rajone, ir atlikta čia įsikūrusios UAB “NS Trading” gautos EŽF paramos patikra.

 

Lapkričio 26 d. surengtame ministerijos ir EK Žuvininkystės ir jūrinių reikalų generalinio direktorato atstovų uždaromojo susitikimo metu auditorės Claudine Welter ir Caterina Zanarelli ministerijos Vidaus audito departamento taikomą audito sistemą preliminariai įvertino kaip gerai veikiančią, taip pat nebuvo nustatyta esminių trūkumų ir kitų tikrintų institucijų veikloje. Galutines audito išvadas EK auditoriai planuoja pateikti po dviejų mėnesių.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija