Estija pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai

Data

2017 07 04

Įvertinimas
0
estonia-26130_960_720.png

Šių metų antrąjį pusmetį (liepos 1 d. – gruodžio 31 d.) Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Estija. Ji sutelks dėmesį į bendrų vertybių – klestėjimo, saugumo, taikos ir stabilumo Europoje – išsaugojimą. Estija sieks išlaikyti Europos vienybę priimdama praktinius sprendimus.

Žemės ūkio srityje pirmininkaujanti valstybė narė ketina toliau tęsti diskusijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. Šia tema numatoma diskutuoti svarbiausiame pirmininkavimo renginyje – š. m. rugsėjo 3–5 d. Taline vyksiančiame neformaliame ES žemės ūkio ministrų susitikime. Jame bus orientuojamasi  į tiesioginę paramą ir rizikos valdymo priemones.

Europos Komisijai pateikus komunikatą dėl BŽŪP ateities, pirmininkaujanti Estija pasirengusi gruodžio mėnesį pradėti diskusijas ES Taryboje. Taip pat bus tęsiamas darbas BŽŪP supaprastinimo srityje – Estija inicijuos tarpinstitucines derybas su Europos Parlamentu (EP), bus siekiama politinio susitarimo dėl vadinamojo Omnibus pasiūlymo (BŽŪP bazinių teisės aktų supaprastinimo).

Planuojama tęsti darbus maisto tiekimo grandinės tobulinimo srityje. EK paskelbus teisinių priemonių paketą dėl maisto tiekimo grandinės efektyvesnio valdymo ir nesąžiningų prekybos praktikų reguliavimo ES mastu, pirmininkaujanti Estija ketina inicijuoti diskusijas šiuo klausimu.

Numatoma toliau vykdyti padėties žemės ūkio produktų rinkose (ypač pieno, kiaulienos, cukraus sektoriuose) stebėseną ir organizuoti jos aptarimą – diskusijas šiuo klausimu ES Taryboje Estija planuoja spalio ar lapkričio mėnesį.

ES Taryba bus reguliariai informuojama apie pažangą derybose dėl laisvosios prekybos susitarimų, sudarant galimybę valstybėms apsikeisti pozicijomis.

Estija taip pat sieks patvirtinti bendrąjį Tarybos požiūrį dėl Spiritinių gėrimų reglamento pasiūlymo.                    

Veterinarijos ir fitosanitarijos srityje bus tęsiamas darbas kovos su antimikrobiniu atsparumu srityje. Pirmininkaujanti valstybė sieks pažangos nagrinėjant reglamentų pasiūlymus dėl veterinarinių vaistų, vaistinių pašarų, tręšiamųjų produktų. Planuojama diskusija dėl atsakingo pesticidų naudojimo. Tęsiant pirmininkavusios Maltos iniciatyvą, ypatingas dėmesys bus skiriamas pasirengimui krizinėms situacijoms augalų sveikatos sektoriuje.

Žuvininkystės srityje pagrindinis dėmesys bus skiriamas žvejybos galimybių 2018 metams reglamentams, pasiruošimui įvairių regioninių žvejybos valdymo organizacijų metiniams susitikimams ir pakrantės šalių konsultacijoms. Spalio mėnesį pirmininkaujanti valstybė kartu su EK Taline organizuos konferenciją, skirtą aptarti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo įgyvendinimą bei paramą žuvininkystei po 2020 m.

Lietuva pritaria pirmininkaujančios Estijos darbo programai ir ketina aktyviai dalyvauti svarstant konkrečius su šios valstybės pirmininkavimu susijusius klausimus, ypač diskusijose dėl BŽŪP ateities po 2020 metų.