„Džiugo“ gamintojams įteiktas svarbus sertifikatas

Data

2019 07 15

Įvertinimas
3
20190715_145155.jpg

Briuselyje Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Phil Hogan sūrio „Džiugas“ gamintojams įteikė Europos Komisijos suteiktos saugomos geografinės nuorodos sertifikatą.

Saugoma geografine nuoroda žymimi produktai pasižymi išskirtine kilme – jų kokybė ar kitos savybės susijusios su konkrečia geografine vietove, čia atliekamas bent vienas gamybos ir perdirbimo etapas. „Džiugas“ – jau aštuntasis savo ypatumais išsiskiriantis ir pagal ES saugomoms nuorodoms keliamus reikalavimus registruotas lietuviškas produktas.

Visoje Europoje atpažįstamais ir vertinamais kokybės ženklais – saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG) – jau garsėja „Seinų/Lazdijų krašto medus“ (SKVN), „Žemaitiškas kastinys“ (GTG), „Lietuviškas skilandis“ (GTG), sūris „Liliputas“ (SGN), „Daujėnų naminė duona“ (SGN), „Lietuviškas varškės sūris“ (SGN), midus „Stakliškės“(SGN).

Pagrindinis Europos Sąjungos saugomų nuorodų sistemos tikslas – padėti gamintojams pranešti apie jų gaminamų produktų savybes ir gamybos būdo nulemtas ypatybes bei, suteikiant galimybę vartotojams pagrįsčiau rinktis prekę, už tai užsitikrinti deramą atlygį.

Registracijos ES Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre dar laukia „Kaimiškas Jovarų alus“ bei „Nijolės Šakočienės šakotis“.