Dėmesys – Lietuvos ekonominiams interesams

Data

2019 06 11

Įvertinimas
1
venantas.jpg

Šią savaitę Užsienio reikalų ministerijoje vyksta Lietuvos diplomatų ir specialiųjų atašė, dirbančių ekonomikos srityje, metinis suvažiavimas. Tai puiki galimybė skirtingų sričių institucijoms ir organizacijoms, atsakingoms už eksporto skatinimą, susitikti su užsienyje dirbančių diplomatinių atstovybių atstovais ir aptarti veiklos prioritetus, pasidalinti patirtimi, kylančiais iššūkiais bei valstybės ekonominės diplomatijos vizija.

Suvažiavimas pradėtas diskusija apie Lietuvos ekonominių interesų atstovavimą užsienyje.

 Žemės ūkio viceministras Venantas Griciūnas pabrėžė, kad Vyriausybiniu lygmeniu yra sutarta, kad žemės ūkio ir maisto sektorius yra viena iš prioritetinių Lietuvos eksporto skatinimo sričių. Nepaisant savo specifiškumo, žemės ūkis, kaip ir kitos pramonės sritys, orientuojasi į aukštesnės pridėtinės vertės produktų eksporto skatinimą.

„Siekiame kryptingo ir į rezultatus orientuoto darbo. Todėl glaudžiai palaikome ryšį su verslo atstovais, nes tik dirbdami kartu galime tiksliau suprasti verslo poreikius bei apsibrėžti prioritetines rinkų kryptis. Taip pat verslas gali geriau matyti kokio įdirbio iš valstybės pusės dar trūksta. Svarbu suvokti, kad turime būti lankstūs ir greitai reaguojantys bei prisitaikantys prie besikeičiančių aplinkybių, o pamačius potencialą tam tikros šalies rinkoje sutelkti pastangas ir išgauti naudos mūsų valstybei“, – teigia viceministras.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad būtinas vieningas skirtingų institucijų atstovų bendradarbiavimas, sklandi komunikacija bei aiškių veiklos krypčių nustatymas. Visi supranta tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvą svarbą, tad komandinis darbas ir suvokimas, jog visi be išminties dirba Lietuvos labui, yra kertinis bendros sėkmės aspektas.

Daugiau kaip 50 Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, bendradarbiaudamos su valstybės institucijomis bei organizacijomis, skatinančiomis eksportą, investicijas ir turizmą, siekia užtikrinti efektyvią valstybės ekonominę politiką.