Bus kuriama nacionalinė sistema vandens buveinių apsaugai užtikrinti

Data

2017 10 11

Įvertinimas
0
writing-1149962_1280.jpg

Siekiant užtikrinti tinkamą vandens buveinių apsaugą nuo rizikos, susijusios su nevietinių rūšių naudojimu akvakultūroje, Lietuvoje bus kuriama nacionalinė sistema. Tam šiandien vykusiame posėdyje pritarė Vyriausybė.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), parengusi nutarimo projektą, siekia įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje nuostatas.

ŽŪM ar jos įgaliota institucija privalės sudaryti uždarų akvakultūros sistemų ir svetimų bei nevietinių rūšių introdukcijos ir perkėlimo registrą bei sąrašą, reguliariai jį atnaujinti bei viešinti. Leidimų introdukuoti svetimą rūšį arba perkelti nevietinę išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką parengs bei ūkio subjektų paraiškas taip pat vertins ŽŪM arba jos įgaliota institucija.

Leidimų kontrolę vykdys Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, o Aplinkos ministerija prireikus teiks kompetentingą nuomonę dėl Reglamento taikymo.

Akvakultūros ūkio subjektai, ketinantys  introdukuoti svetimą rūšį arba perkelti nevietinę rūšį, išskyrus Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 IV priede numatytas žuvų rūšis (kaip pvz. vaivorykštinis upėtakis, karpis, baltasis amūras ir kt.) turės su paraiška gauti leidimą, pateikti paskirtai kompetentingai institucijai dokumentų rinkinį, parengtą pagal Reglamento reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2007 m. visoje ES yra išduoti tik 2 leidimai nevietinėms rūšims įvežti į ES ir naudoti akvakultūroje.