Bus įskaityta subsidijos ir pridėtinės vertės mokestis

Data

1999 12 21

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Ryšių su visuomene skyrius

Tel.: 391 - 019, 391 - 018; Fax.: 391 - 015;
Cituojant Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, šaltinį prašome nurodyti

Informacija žurnalistams 1999 m. gruodžio 21 d.

BUS ĮSKAITYTA SUBSIDIJOS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Žemės ūkio ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, inicijavo įskaityti ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kitiems subjektams, kuriems priklauso, tačiau iki šiol nėra išmokėta subsidijų suma, į PVM skolą valstybės biudžetui.

Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Biudžeto valdybos viršininkas Zigmantas GAVINAVIČIUS, toks sprendimas priimtas atsižvelgus į ūkininkų bei kitų žemės ūkio subjektų, kurie turi nesumokėtų PVM į biudžetą, ir kuriems priskaičiuotos subsidijos, prašymus.

Pageidaujantys atlikti įskaitą ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ar kiti subjektai, kuriems yra priskaičiuotos, bet dėl lėšų stokos neišmokėtos subsidijos, turi įmonei pateikti prašymą, adresuotą vietos mokesčių inspekcijos skyriui ir Žemės ūkio ministerijai, kuriame nurodo, už kokią žemės ūkio produkciją, kurį laikotarpį ir kokia subsidijų suma turėtų būti įskaityta.

Įmonė, gavusi prašymą, parengia pažymą apie žemės ūkio subjektui priklausančias išmokėti, tačiau neišmokėtas subsidijas. Pažymoje turi būti nurodytas žemės ūkio subjekto pavadinimas (ūkininko pavardė, vardas), adresas, produkcija ir laikotarpis, už kurį priskaičiuotos subsidijos, ir jų dydis (duomenys turi sutapti su žemės ūkio produkcijos gamintojo nurodytais). Pažymą pasirašo įmonės vadovas ir vyr.finansininkas, patvirtindami įmonės antspaudu.

Įmonė žemės ūkio produkcijos gamintojo prašymą (originalą) bei pažymą apie neišmokėtas subsidijas (originalą) su lydraščiu pateikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Biudžeto valdybai.

Šie dokumentai kartu su Žemės ūkio ministerijos tarpininkavimo raštu bus siunčiami į valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių pagal žemės ūkio produkcijos gamintojo gyvenamąją vietą.

Žemės ūkio ministerija, gavusi informaciją iš Finansų ministerijos Iždo departamento apie atliktą įskaitą, informuos įmones.

Parengė Vilma Kavaliauskienė,

Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus viršininkė, tel. 391 019