Besidomintys profesinių mokymų organizavimu turėtų suskubti

Data

2018 04 13

Įvertinimas
1
writing-1149962_1280.jpg

Mokymo įstaigos, suinteresuotos profesinio mokymo organizavimu, turėtų suskubti – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškas galima teikti iki balandžio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 088 479 Eur paramos lėšų.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialisto Sigito Miškinio, į paramą organizuoti profesinius mokymus gali pretenduoti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

„Organizuojamų mokymų tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse. Mokymai privalės būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams“, – aiškina vyr. specialistas S. Miškinis.

Parama bus teikiama mokymo kursams pagal formalią programą „Ūkininkavimo pradmenų mokymas“ (kodas 261062110) organizuoti ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą. Remiantis šiuo sąvadu mokymai galės būti organizuojami pagal tokias veiklos sritis kaip augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas, veterinarija, paukštininkystė ir kitas nurodytas įgyvendinimo sritis. Mokymo programas pareiškėjai gali pasirinkti savo nuožiūra, atsižvelgiant į galutinių naudos gavėjų (ūkininkų, miško savininkų, alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimančių asmenų) poreikius.

Organizuojant mokymus turi būti privalomai įtrauktos keturios jaunųjų ūkininkų mokymo programos: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu mokymus planuojama organizuoti pagal mokymo programas susijusias su šiomis sritimis: žemės ūkio mechanizavimas, technika, statyba, energetika, miškininkystė, ekonomika, apskaita, kooperacija, kaimo verslais, informacinėmis technologijomis, darbo sauga ir kitomis socialinių mokslų sritimis.

Paramos dydis

Didžiausia numatyta paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – 200 000 Eur su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Svarbus kriterijus apskaičiuojant paramos sumą – numatomas apmokyti galutinių naudos gavėjų skaičius.

Pagal KPP veiklą tinkamomis finansuoti yra šios išlaidos: darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, transporto, reikalingo mokymams vykdyti, išlaidos, komandiruočių, kelionių į mokymus ir atgal išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, ryšio išlaidos, mokymo programų atnaujinimo išlaidos, skelbimų spaudoje ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos mokymų organizavimo išlaidos.