Bendroje žemės ūkio ministrų deklaracijoje – raginimas suvienodinti tiesiogines išmokas

Data

2018 03 13

Įvertinimas
0
4.jpg

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai šiandien Rygoje pasirašė bendrą deklaraciją dėl Europos Komisijos (EK) komunikato „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“.

Pernai paskelbtame EK komunikate numatomos pagrindinės ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) kryptys po 2020 m. Šiuo metu ES institucijose diskusijos dėl BŽŪP ateities tik intensyvėja – ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija siekia, kad Taryba patvirtintų bendrąsias išvadas dėl šio strateginio dokumento. O šis uždavinys yra tikrai labai sudėtingas.

Kadangi vienu balsu Taryboje kalbančių šalių grupė girdima geriau, trys Baltijos šalys ir Lenkija susitarė dėl bendros pozicijos, kuri ragina EK, Europos Parlamentą ir valstybes nares atsižvelgti į šį pareiškimą sprendžiant BŽŪP ateities klausimus.

Pasirašytoje deklaracijoje pabrėžiama, kad būtina stiprinti EK ir valstybių narių bendradarbiavimą siekiant geriau atsižvelgti į jų patirtį ir pozicijas. Keturių šalių nuomone, BŽŪP turėtų likti bendra, adekvačiai finansuojama ir moderni ES politika, kuri remia tvarią žemės ūkio plėtrą ir yra itin svarbi siekiant užtikrinti saugaus, aukštos kokybės ir įvairaus maisto gamybą. Norima, kad būtų numatyti tinkami finansiniai ištekliai BŽŪP įgyvendinti, o administracinė našta tiek ūkininkams, tiek institucijoms sumažėtų.

Pats svarbiausias Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Lenkijai klausimas yra tiesioginių išmokų visose valstybėse narėse konvergencijos proceso baigimas. „Labai rimtai vertiname komunikate išskirtą svarbų BŽŪP vaidmenį užtikrinant teisingumo ir lygybės principus bei būtinybę sumažinti BŽŪP paramos skirtumus tarp valstybių narių. Visi ES ūkininkai turi atitikti tuos pačius standartus ir reikalavimus, todėl tiesioginės paramos konvergencija yra bendras mūsų interesas. Žemės ūkio ministrų pareiga kovoti už savo ūkininkų teises ir, tikiuosi, kad bendromis pastangomis mums tai pavyks“, – susitikimo Latvijoje metu sakė žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Deklaracijoje akcentuojama, kad svarbu išlaikyti pasiteisinusius paprastus ir efektyvius BŽŪP instrumentus, tokius kaip vienkartinės išmokos už plotą schemą ir savanorišką susietąją paramą, kuri yra itin reikšminga socialiniams ir ekonominiams procesams kaimo vietovėse. Ministrai taip pat sutarė, kad BŽŪP turi prisidėti prie ES aplinkosaugos ir klimato tikslų, tačiau siektini ambicingi tikslai turėtų būti proporcingi finansavimui. „Visi gerai suprantame, kad sparčiai besikeičiančioje situacijoje turime galvoti apie prisitaikymą ir teigiamus pokyčius. Tačiau norėtume, kad priemonės siekiams įgyvendinti būtų paremtos subalansuotu požiūriu, o ūkininkams būtų tinkamai atlyginta už prisidėjimą prie šių siekių“, – kalbėjo ministras B. Markauskas.

Deklaraciją pasirašiusių šalių nuomone, labai svarbu užkirsti kelią žemės ūkio krizinėms situacijoms ir padėti jas įveikti. Tam reikia aktyviau naudoti esamas ir įdiegti naujas krizių prevencijos bei rizikos valdymo priemones. Atsižvelgiant į tai, pabrėžtas ir ūkininkų vaidmuo valdant riziką. Į deklaraciją įtraukta ir nuostata dėl labiau subalansuotos maisto tiekimo grandinės, siekiant sustiprinti ūkininkų padėtį joje.

Deklaracijoje akcentuotas ir kaimo plėtros aspektas, raginant užtikrinti ne tik tinkamą finansavimą, bet ir kovą su gyventojų skaičiaus kaime mažėjimu, nedarbu, skurdu ir socialinės atskirties mažinimu siekiant teigiamų procesų kaimo vietovėse, į juos įtraukiant daugelį kitų ES politikos sričių. „Kaimo plėtra yra išties įvairialypis instrumentas, kuris neabejotinai labai reikšmingas mažiau išsivysčiusiems regionams ir padeda spręsti daugelį kaimo vietovių problemų, todėl mums svarbu turėti tvirtą BŽŪP antrąjį ramstį“, – situaciją apibūdino ministras B. Markauskas.

Naudodamasis proga, Lietuvos žemės ūkio ministras asmeniškai pakvietė kolegas dalyvauti Vilniuje gegužės 24–26 dienomis organizuojamoje tarptautinėje žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „AgroBalt‘ 2018“ ir jos metu vyksiančiuose svarbiuose politiniuose renginiuose.