Baigėsi trijų priemonių paraiškų rinkimas

Data

2019 08 06

Įvertinimas
0
baigesi trys priemones.jpg

Baigėsi trijų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paraiškų rinkimo terminas.

Pirminiais Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, aktyviausiai paramos siekiama žemės ūkio vandentvarkos projektams. Savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, kitos juridinių asmenų grupės prašo daugiau nei 31 mln. Eur lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui, lauko drenažo sistemų pagal aplinkosaugos reikalavimus pritaikymui, ariamos žemės kalkinimui. Šiam šaukimui numatyta suma – 24 mln. Eur, didžiausia galima suma vienam projektui – iki 600 tūkst. Eur. Po prioritetinio vertinimo bus sudaryta 89 pateiktų paraiškų eilė.

Jaunieji ūkininkai pateikė 342 paraiškas, kuriose prašo 11,8 mln. Eur paramos. Šiam šaukimui buvo numatyta 13 mln. Eur, todėl paramos užteks visoms paraiškoms. Didžiausia galima gauti suma – 40 tūkst. eurų. Pagal šią priemonę remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba, valdoje išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai. Paramos galėjo kreiptis ne vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys.

Biodujų gamykloms statyti prašoma 6,4 mln. Eur. Pagal šią priemonę pateiktos 4 paraiškos, o šaukimo suma – 12 mln. Eur, didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. Eur. Remiama veikla – biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo, kitų biologiškai skaidžių atliekų.