Baigėsi pirmasis nepriklausomų valdybos narių atrankos etapas

Data

2017 05 18

Įvertinimas
0
pavyzdys.jpg

Baigėsi pirmasis nepriklausomų valdybos narių atrankos etapas į 10 valstybės valdomų bendrovių valdybas.

Atrankos komisijai vadovavusi Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė pažymi, kad komisija tikrai turėjo iš ko rinktis – atrankose dalyvavo aukštos kompetencijos kandidatai. „Džiugina ir jų motyvacija  – savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie efektyvesnio ir racionalesnio valstybės turto valdymo“, – sako D. Miniataitė.

Atranka įvyko į šias valstybės valdomų bendrovių valdybas: AB „Kiaulių veislininkystė“, AB „Lietuvos veislininkystė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, UAB „Šilutės veislininkystė“ ir UAB „Šeduvos avininkystė“,  UAB „Lietuvos žirgynas“, UAB „Panevėžio veislininkystė“, UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis ir UAB Upytės eksperimentinis ūkis.

Tik vienoje bendrovėje – UAB „Šilutės polderiai“ – komisija vienbalsiai nusprendė, kad dalyvavusių kandidatų ūkio šakos žinios ir motyvacija dirbti nepriklausomu valdybos nariu yra per maža.

Kitas nepriklausomų valdybos narių atrankos etapas į valstybės valdomas bendroves planuojamas pradėti š. m. birželio mėnesį. Jo metu bus renkami nepriklausomi valdybos nariai į AB „Jonavos grūdai“, UAB „Šilutės polderiai“ valdybas bei UAB Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondo stebėtojų tarybą.