Atsistatydino nepriklausomas „Jonavos grūdų“ valdybos narys

Data

2018 10 11

Įvertinimas
0
writing-1149962_1280.jpg

Neišdirbęs visos kadencijos iš AB „Jonavos grūdai“ traukiasi nepriklausomas jos valdybos narys Audrius Zalatoris.

Pranešimą apie jo atsistatydinimą Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) gavo spalio 10 d.

Akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

Šis teisinis pagrindas ir buvo nurodytas ministerijos gautame pranešime.

Iki šiol AB „Jonavos grūdai“ turėjo 5 valdybos narius iš 6, numatytų įmonės įstatuose.

Pretendentai į laisvą valdybos nario vietą galėjo teikti prašymus dalyvauti konkurse iki rugsėjo 30 d. Bendrovė yra gavusi 6 tokius prašymus.

Visų valstybės valdomų bendrovių valdybos renkamos vadovaujantis Vyriausybės nutarimu „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo“.

Netrukus turėtų būti pasirašytas įsakymas dėl valdybos nario atrankos komisijos sudarymo. Komisija ir turėtų išrinkti naują valdybos narį.

Pagal minėtą Vyriausybės nutarimą, komisiją sudaro ne tik įmonę patikėjimo teise valdančios ministerijos (šiuo atveju ŽŪM) atstovai, bet ir Ūkio, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos atstovai.

Išrinkus naują valdybos narį ir tuo pačiu metu atsistatydinus A. Zalatoriui, bus vėl skelbiama nauja nepriklausomo AB „Jonavos grūdai“ valdybos nario atranka.

Ši, kaip ir visos anksčiau vykdytos atrankos, skelbiama viešai, ŽŪM interneto svetainėje, rubrikoje Skelbimai. Atrankoje gali dalyvauti visi to pageidaujantys asmenys, tačiau komisija narį atrenka iš tų pretendentų, kurie atitinka jiems keliamus reikalavimus.

2017 m. AB Jonavos grūdai pajamos viršijo 5,7 mln. Eur., o grynasis pelnas siekė 0,94 mln. Eur. Valstybei ir kitiems akcininkams už praėjusius metus buvo išmokėta 0,73 mln. Eur dividendų.