Aptartas žemės ūkio ir miškų mokslo raidos šimtmetis

Data

2018 05 11

Įvertinimas
3
DSC_1519.JPG

Apžvelgti žemės ūkio ir miškų mokslo raidą per šimtmetį bei padiskutuoti apie ateities iššūkius Lietuvos mokslo akademijoje susirinko mokslo ir politikos atstovai. Posėdžio metu buvo aptarti spręstini agronomijos, žemės ūkio ir miškų, veterinarijos ir zootechnikos, miškotyros, žemės ūkio inžinerijos ir vandentvarkos mokslo raidos uždaviniai bei jų perspektyvos.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, sveikindamas susirinkusius, pabrėžė, kad moksliniai tyrimai ir naujovės gali pasiūlyti sprendimus, kaip įveikti didžiausius šiuolaikinius iššūkius, su kuriais susiduria ir Lietuva, ir Europa, ir visas pasaulis.

„Mokslo žinios, technologijos ir inovacijos padeda kurti šiuolaikiškus konkurencingus ūkius. Iššūkių, kuriuos patiria žemės ūkis, yra daug: tai ir klimato kaita, ir racionalus išteklių naudojimas, ir dirvožemio degradavimas. Tačiau iššūkiai suteikia ir plačių galimybių kurti inovacijas  ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Norėčiau palinkėti stiprybės, ryžto, sėkmės ir antrajame šimtmetyje, puoselėjant mokslą bei kuriant šiuolaikišką, inovacijomis pagrįstą valstybę“, – teigia žemės ūkio ministras.

Europos Komisijos paskelbtame komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ dėl būsimosios Bendrosios žemės ūkio politikos vienas iš prioritetų yra labiau stiprinti sąveiką su mokslinių tyrimų ir inovacijų politika skatinant inovacijas žemės ūkyje.

Siekiant žemės ūkio sektoriaus vystymosi ir gamybos efektyvumo didinimo yra sukurta žemės ūkio mokslo žinių panaudojimo ir patirties sklaidos sistema, kurią administruoja Žemės ūkio ministerija, skirdama paramą įvairioms mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos priemonėms – tai parama taikomiesiems ir tarptautiniams moksliniams tyrimams, parodomiesiems projektams, Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms, mokslo žinių sklaidai, profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti, taip pat parama įvairių sričių konsultacijoms ūkininkams.