Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Ši funkcija nustatyta Teisės ir personalo skyriaus darbuotojų ir Ministerijos vyresniojo patarėjo pareigybių aprašymuose, pvz. patarėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52, 5 p. nustatyta, kad „Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – pagal kompetenciją padeda atlikti ministerijos veiklos bendruosius teisės klausimus, antikorupcinės kontrolės klausimus, vykdyti pažeidimų kontrolės funkciją, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą, teisinį skundų įvertinimą atlikti remiantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai bei vykdo prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus“.

Atitinkamų darbuotojų kontaktinius duomenis rasite skiltyje „Darbuotojų kontaktai“.

Antikorupcijos programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

– Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys ministerijoje ir valdymo srities įstaigose bei valstybės valdomose įmonėse

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-31