Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Vidaus audito departamentas 2016 m. birželio 3 d. ataskaitoje pateikė išvadą:

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytais reikalavimais, Ministerija pagal kompetenciją įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje kiek galima maksimaliai užtikrino korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

2014 – 2015 metų laikotarpyje korupcijos pasireiškimo tikimybės tam tikrose Ministerijos veiklos srityse buvo galimos dėl žmogiškojo faktoriaus ar kitų nenumatytų veiksnių, tačiau korupcijos pasireiškimo rizika Ministerijoje buvo kontroliuojama tiek tobulinant teisinę bazę, tiek imantis atitinkamų prevencinių veiksmų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-25