Pasitikėjimo linija

 

Apie Žemės ūkio ministerijos, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių  darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, neveikimą arba korupciją galima pranešti visą parą veikiančiu ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ telefonu  8 5 239 1333 (paskambinusiojo telefono numeris nefiksuojamas, vieno pranešimo maksimali trukmė – 5 minutės). Pranešimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu paštu adresu pasitikejimolinija@zum.lt

Teikiant Pranešimą ŽŪM „Pasitikėjimo linija“, turi būti nurodytas:

  • darbuotojo, kurio neteisėti veiksmai skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos (kai toks darbuotojas (-ai) yra žinomas (‑i);
  • konkretus skundžiamas neteisėtas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės ir (ar) dokumentai ir (ar) kiti įrodymai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos „Pasitikėjimo linijos“ tvarkos aprašas    

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-23