Žemės ūkio ministras susitiko su LŽŪKA „Kooperacijos kelias" atstovais.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su LŽŪKA „Kooperacijos kelias" atstovais. Susitikimo metu aptartos  paramos pieno ūkiams galimybės,  kooperatyvų narių registro bei kiti klausimai.

Įrašų
puslapyje