Departamento direktorius Vygantas Katkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

EKONOMIKOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

VYGANTO KATKEVIČIAUS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

  1. Parengti Žemės ūkio ministerijos 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, 2018 metų metinį veiklos planą;

  2. Organizuoti informacijos žemės bei maisto ūkio ekonominiais, prekybos klausimais rinkimą, kaupimą, apdorojimą ir pateikimą ministerijos vadovybei būtiną sprendimams priimti, pranešimams ir pasisakymams parengti. Organizuoti su žemės bei maisto ūkiu susijusios ekonominės informacijos paruošimą ir pateikimą kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams atsakymams socialiniams partneriams ar žemdirbiams parengti.

  3. Koordinuoti bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Pasaulio Prekybos organizacija (PPO) savo kompetencijos klausimais..

  4. Koordinuoti mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti, viešą priemonių vykdytojų atranką, priemonių įgyvendinimo stebėseną, rezultatų viešinimą.

  5. Organizuoti parodą AgroBalt 2018 bei koordinuoti Žemės ūkio ministerijos ekspozicijos įrengimą;

  6. Parengti Rizikos valdymo fondui įkurti reikiamą teisinį reglamentavimą, parengti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės aprašymą ir įgyvendinimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15