Departamento direktoriaus pavaduotojas Zigmas Medingis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

ZIGMO MEDINGIO

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 

1. Užtikrinti žemės ir maisto ūkio ekonominės veiklos prognozių ir analizių vykdymą, bei apibendrintos informacijos pateikimą ministerijos vadovybei, o jai pavedus - ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar kitoms LR institucijoms.

2. Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų pardavimų skatinimo ES rinkoje ir eksporto plėtros trečiose valstybėse sąlygų gerinimą.

3. Koordinuoti klimato kaitos ir energetinio efektyvumo politikos žemės ūkio srityje, priemonių parinkimą ir pasirengimą jas įgyvendinti.

4. Užtikrinti Žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektų pasiūlymų tiekimo ir įvertinimo organizavimą, projektų vykdytojų atranką, vykdytojų patvirtinimą, ataskaitų svarstymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-16