Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

SAULIAUS JASIAUS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Užtikrinti teisės aktų parengimą bei institucijų pasirengimą įgyvendinti naująjį Ekologinio žemės ūkio reglamentą.

2. Koordinuoti finansinės paramos strateginių gairių suformavimą agrarinės aplinkosaugos bei ekologinio žemės ūkio srityse rengiantis naujajam BŽŪP programiniam laikotarpiui.

3. Koordinuoti tinkamą pasirengimą bei atstovavimą Europos Komisijos audito misijoms ES lygiu registruotų saugomų nuorodų sistemos įgyvendinimo ir kontrolės bei kitais klausimais.

4. Koordinuoti Kaimo plėtros programos priemonės Agrarinė aplinkosauga ir klimatas veiklų sąrašo papildymą naujomis veiklomis.

5. Einamaisiais metais užtikrinti savalaikį nacionalinės teisinės bazės parengimą ekologinio žemės ūkio, maisto kokybės ir agrarinės aplinkosaugos srityse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-18