Departamento direktoriaus pavaduotojas Artūras Ugenskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

VIDAUS AUDITO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

ARTŪRO UGENSKO

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 

1. Užtikrinti, kad Vidaus audito departamento 2018 metų veiklos planas būtų tinkamai parengtas ir laiku patvirtintas.

2. Užtikrinti Vidaus audito departamento 2017 m. veiklos ataskaitos tinkamą parengimą ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikimą.

3. Per metus atlikti 2 finansinius ar veiklos auditus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24