Departamento direktoriaus pavaduotoja Aušra Kalantaitė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

ŽEMĖS IR IŠTEKLIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS

AUŠROS KALANTAITĖS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 

1. Organizuoti teisės aktų pakeitimą, kuriais būtų aiškiai reglamentuojama žemės įsigijimo, naudojimo, nuomos  ir monitoringo klausimai.

2. Užtikrinti savalaikį teisės aktų parengimą įteisinant ir vystant Lietuvos topografinę informacinę sistemą.

3. Organizuoti žemės tvarkymo ir administravimo srities funkcijų analizę bei žemės santykių,  pasibaigus nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesui kaimo vietovėje modelio parengimą

4. Organizuoti savalaikį Nekilnojamojo turto kadastro valdytojo teisių ir pareigų įgyvendinimą

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-16