Departamento direktorė Virginija Žoštautienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORĖS

VIRGINIJOS ŽOŠTAUTIENĖS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 

1.   Užtikrinti Žemės ūkio ministerijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos veiklos palaikymą ir tobulinimą.

2.   Organizuota  projekto „Žemės ūkio ministerijos struktūrinių padalinių atliekamų funkcijų analizė“ veikla.

3.   Organizuota projekto „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių centro sukūrimas panaudojant UAB Upytės eksperimentinio ūkio turimą infrastruktūrą“ veikla

4.   Koordinuoti tobulinamą būtiniausių maisto produktų rezervo sudarymą pereinant prie preliminarių sutarčių su ūkio subjektais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-15