Departamento direktorė Jurgita Stakėnienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS

JURGITOS STAKĖNIENĖS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)
 

1. Koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos departamento kompetencijai priskirtų priemonių įgyvendinančiųjų teisės aktų bei bendrųjų paramos administravimo teisės aktų savalaikį parengimą ir patvirtinimą, skirtą 2018 m. paraiškų surinkimui, I – IV ketv.

2. Koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo analizę ir vertinimą, efektyvaus lėšų panaudojimo planavimą bei būtinų programos tobulinimo pasiūlymų teikimą vadovybei bei Europos Komisijai, I-IV ketv.

3. Koordinuoti Lietuvos kaimo tinklo veiklą pagal LKT 2018 m. veiksmų planą, I – IV ketv.

4. Koordinuoti nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti, žemdirbių konsultavimo projektų finansavimui, paramos teikimo asociacijoms narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimui ir atstovavimui jose, teikimą, I – IV ketv.

5. Koordinuoti Tautinio paveldo produktų 2017–2018 m. priemonių plano parengimą ir rodiklių pasiekimą 2018 m., I-IV ketv.

6. Dalyvauti bei užtikrinti departamento darbuotojų dalyvavimą diskusijose, renginiuose, seminaruose paramos teikimo klausimais, I –IV ketv.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-21