Departamento direktorė Dalia Kavoliūnienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

VIDAUS AUDITO DEPARTAMENTO DIREKTORĖS

DALIOS KAVOLIŪNIENĖS

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1.  Efektyviai organizuoti Vidaus audito departamento darbą.

2.  Užtikrinti sertifikavimo paslaugų teikimo tęstinumą.

3.  Vadovybei pateikti siūlymus dėl ministerijos veiklos efektyvumo ir administracinės struktūros tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24