Darbo užmokestis

Žemės ūkio ministerijoje dirba 345 darbuotojai (Ministerijos darbuotojų sąrašas). Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse (Europos Sąjungoje, Italijos Respublikoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Rusijos Federacijoje, Kinijos Liaudies Respublikoje dirba 8 (sąrašas) ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ 5 punktu, skelbiame „Ekoagros“ veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 m.:

Eil. Nr.

Rodiklis

2018 m.

planas

Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

1.

Papildomų ekologinės gamybos ūkio subjektų patikrų iš anksto nepranešus, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc.

≥ 12

15

2.

Ūkio subjektų trečiosiose šalyse, kuriems išduoti patvirtinimo dokumentai (sertifikatai), skaičius, vnt.

45

15

3.

Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur

30

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-28